Strona Startowa
Wyślij email
  Lekcja Zdrowia Dla Kogo? Innowacja Pedagogiczna Szkolenie Kontakt
rsa rsa rsa
 

Zainteresowanym placówkom oferujemy:

 • Pełne wsparcie merytoryczne
  (plan lekcji, prezentacje, konsultacje, wzory legitymacji, konkursy i td.)
 • Pełne wsparcie techniczne
 • Indywidualną ofertę stworzoną według potrzeb i możliwości placówki
 • Pomóc przy analizie wyników
 • Pomóc przy wypełnieniu
  wniosków
 • Udzielamy wsparcia przy
  ewaluacji projektów

 

rsa
rsa   rsa
rsa rsa rsa
 

Zalety
wprowadzenia
Innowacji Pedagogicznej:

 • Sprawdzony model wdrążenia „Lekcji Zdrowia” (plan lekcji, materiały informacyjne, prezentacje i td.)
 • Pełne wsparcie merytoryczne
 • Podnoszenie kwalifikacji pracowników w dziedzinie INNOWACYJNYCH TECHNOLOGII
 • Skuteczne podnoszenie edukacji zdrowotnej uczniów,
  pracowników i rodziców
 • Integracja z rodzicami
 • Polepszenie wskaźników
  stanu psychofizjologicznego
  pracowników
 • Możliwość organizowania zajęć
  na bazie klas komputerowych
  z wykorzystaniem innowacyjnych technologii zarówno dla dzieci, nauczycieli i rodziców;
 • Realizacja programu
  edukacyjnego obejmującego wiedzę o zdrowiu dotyczącą funkcjonowania
  własnego organizmu
  oraz poznania jego możliwości, kształtowanie potrzeby zdrowego trybu życia oraz doskonalenia się;
 • Motywowanie do zajęć zdrowia poprzez ciekawą formę gier komputerowych;
 • Efektywna niefarmakologiczna profilaktyka zaburzeń zdrowia z powodu intensywnego wysiłku psychofizycznego, sezonowych zachorowań (zapalenia dróg oddechowych, gryp, itp.);

 

rsa
rsa   rsa
   
rsa rsa rsa
 

Innowacja Pedagogiczna „Lekcja Zdrowia”
Według autorskiej metody A.Smetankina

Od roku akademickiego 2011 / 2012 w wybranych wrocławskich szkołach ruszył projekt innowacji
pedagogicznej „Lekcja Zdrowia”.

rsa rsa rsa rsa rsa

Lekcje zdrowia odbywały się 2 razy w tygodniu w formie zajęć edukacyjno – terapeutycznych, w klasach komputerowych wyposażonych szkolnymi zestawami RSA „Biofeedback – Zdrowie”. Po zakończeniu kursu każdy uczestnik otrzymał indywidualną legitymacje zdrowia z analizą badania wstępnego oraz osiągnięć.

 

rsa rsa rsa rsa

Opinie RSA Biofeedback
Zajęcia edukacyjno-terapeutyczne

Innowacja pedagogiczna wykazała, że zastosowana metoda A. Smetankina Lekcja Zdrowia RSA biofeedback, przynosi korzyści uczestnikom (uczniom, rodzicom i nauczycielom). W tym kierunku zmierzają systemy edukacyjne na całym świecie, wykorzystując postęp w procedurach stosowanych w medycynie, psychofizjologii, informatycznych metodach edukacyjno - terapeutycznych, w celu wspomagania procesu nauczania, wychowania i rozwoju młodego pokolenia.
Dyrektor SP95 Teresa Molęda

Zrealizowana innowacja pedagogiczna potwierdziła możliwości pogłębiania umiejętności wykorzystania potencjału psychofizjologicznego uczniów. Jest atrakcyjną dla uczniów i efektywną psychologicznie możliwością rozwoju w przyszłości stosowanych w szkole form pomocy psychologicznej, do jakiej realizowania są zobowiązani psycholog oraz inni pracownicy pedagogiczni placówki. Innowacja stwarza także nowe możliwości rozwoju procedur pomocowych, jakie daje postęp w innych dziedzin rozwoju społecznego, sprzężonych z edukacją i wychowaniem.
Psycholog SP 95 Stanisław Emil Jędrzejczak.

Lekcje Zdrowia warto wprowadzić na stałe, biorąc pod uwagę wszelkie korzyści zajęć grupowych jak również możliwości pracy indywidualnej z uczniem. Metoda jest nowoczesna, atrakcyjna i zrozumiała dla wszelkich grup wiekowych. Przynosi korzyści uczniom i ich rodzicom, a także dla nauczycieli, którzy w dużym stopniu są narażeni na stres i przeciwdziała ich wypaleniu zawodowemu.
Pedagog SP 95 Danuta Papińska.

Mam dużą satysfakcję z prowadzenia zajęć Lekcja Zdrowia. Z metodą A.Smetankina zetknęłam sie rok temu, podchodziłam do tego tematu z dużym dystansem, jednak bardzo szybko przekonałam się, że ta metoda rzeczywiście powoduje szybkie widoczne postępy w prowadzonej terapii. Wykorzystywany program został przygotowany tak, że nawet małe dzieci nie mają problemów ze zrozumieniem wydawanych poleceń, co więcej całą terapię traktują one jako dobrą zabawę. Dotychczasowa praktyka pokazuję, że najlepsze efekty metoda RSA przynosi wtedy, kiedy wdrażamy dziecko w terapię jak najwcześniej (od przedszkola), kształtując nawyki zdrowego trybu życia, dbania o zdrowie własne, dzięki temu uzyskujemy efekty w postaci: umiejętności panowania nad stresem, lękiem, opanowanie zbyt gwałtownych zachowań, polepszenia funkcji poznawczych, kształcenie adekwatnej samooceny oraz szeregu innych czynników wpływających na odpowiedni stan psychofizyczny. Stały, łatwy dostęp do szkolnego zestawu Biofeedback - Zdrowie znacznie zintensyfikowałby dotychczas prowadzoną terapie logopedyczną.
Neurologopeda SP 95 Anna Garbera

Na Lekcjach Zdrowia dzieci rozwijały umiejętności radzenia sobie ze stresem. Polegało to na nabyciu umiejętności rozróżniania „dobrego” i „złego” stresu, a także stałego uczenia się sterowania swoimi reakcjami, ograniczanie i eliminowanie wpływu bodźców negatywnych.
Matka ucznia kl. III Katarzyna Walkowicz

Dzieci podczas Lekcji Zdrowia pogłębiły zasoby wiedzy o samym sobie. By w pełni skorzystać z możliwości oferowanych podczas tych zajęć konieczne było zrozumienie podstawowych zasad funkcjonowania organizmu. Dzięki temu lepiej potrafią oceniać stan swojego zdrowia i potrafią prawidłowo oceniać różne dolegliwości. Potrafią też przeciwdziałać skutkom codziennego stresu. Zdobyta wiedza ułatwia im prowadzenie zdrowego trybu życia a także promowania go w rodzinie czy wśród znajomych.
Rodzice ucznia kl.III Państwo Konsowiczowie

Lekcje Zdrowia to wspaniała metoda dla naszych dzieci, kształtująca wiarę we własne możliwości, która pomaga w pokonaniu trudności w podejmowaniu wyzwań i wyrażaniu własnego zdania.
Matka ucznia kl. III Wioleta Mielniczek

Lekcje Zdrowia dały możliwość nie tylko wyselekcjonowania dzieci z problemami psychosomatycznymi, zaburzeniami centralnego i autonomicznego układu nerwowego, ale również przyczynić się do korygowania tych zaburzeń.
Matka ucznia kl.III oraz uczennicy kl. V Agnieszka Chwalińska.

 
rsa
rsa   rsa